20120713112443-sunsDusmigs

Agresija

Vilsons: Agresija = fiziska viena indivīda izpausme pret otru, kas samazina tā brīvību vai ģenētisko pielāgošanos. Šim izteikumam ir daudz pretrunu (karš, dzīvnieka nogalināšana ēdiena dēļ utt.)

 

Empīriskās agresijas iedalījuma pamatlicēj custom book report essay s Mojers:

 • plēsēja agresija – izraisa upura klātbūtne
 • tēviņu
 • baiļu – nebrīvē vai dzīvn buy essay books online., kas iedzīti stūrī
 • sāpju izraisīta – saistīta ar nepatīkamām sajūtām
 • teritoriāla
 • mātes – aizsargājot savus bērnus
 • instrumentālā – raksturojas ar kādu papildus reakciju
 • saistīta ar dzimumu

 

Agresija piemīt visiem zīdītājiem – konkurencē par sev vēlamiem resursiem.

Šimpanzēm – vislielākā agresija (var pat nogalināt)

 

55% gadījumos suņi kož bez provokācijas; 89% kaķu agresijas gadījumos nav iepriekšēja provocējoša iemesla.

Agresiju provocējoši iemesli:

 • nepietiekama socializācija
 • upura uzvedība, ko dzīvnieks nav sapratis
 • nesaprasta dzīvnieka uzvedība

 

Izpausme – lūpas savilktas, atklāti zobi un smaganas, grumbas uz deguna, mute „c” formā

Hierarhijas izraisīta agresija (svarīgi novērtēt saimnieka un suņa attiecības, to, kas tieši izraisa agresiju):

 • suņa atrašanās vieta mājās pirms/ laikā/ pēc agresijas
 • suņa poza, mīmika
 • citu cilvēku darbības
 • iejaukšanās
 • ārējie faktori (troksnis, izmaiņas)
 • iekšējie faktori (slimības, terapijas)

 

Suņi kož bez brīdinājuma, kad:

 • pār suni pārkaras/ ilgtoši skatās uz to
 • monotona glaudīšana, stipra apķeršana
 • uzstājīgi atņem rotaļlietu
 • atņem barību
 • fiziski iespaido/ norāj
 • suns izjūt bailes vai nemieru kādas personas klātbūtnē (jāņem vērā šķirne, suņa patstāvība, raksturs)

 

Agresija pazīstamu suņu starpā:

 • Parasti novēro suņiem, kas dzīvo vienā ģimenē, teritorijā = „sociālā agresija”/ „radinieku konkurence”
 • suņu nespēja saglabāt hierarhiju (vecums, slimības)
 • kaitinošu apstākļu esamība (sveši cilvēki, ēdināšanas laks, uztraukums pirms pastaigas)
 • jaunākā suņa dzimumgatavības sasniegšana
 • vēlme pievērst sev uzmanību
 • saimnieka iejaukšanās un vēlme pret visiem suņiem attiekties vienādi (jāzina suņu starpā valdošā hierarhija)

 

Agresija nepazīstamu suņu starpā:

 • stiprāka agresijas izpausme
 • biežāk kaujas tēviņi
 • sargā teritoriju/ nepareizi apmācīti/ baiļu izrādīšana
Menu