Normatīvie akti

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 576/2013
(2013. gada 12. jūnijs)
par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un apzīmēšanu  Lasiet šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.266
Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 2.§)

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai Lasiet šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.491
Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 72.§)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Lasiet šeit

Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles Lasīt šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.178
Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 45.§)
Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība Lasīt šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.599
Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42, 42.§)
Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām Lasīt šeit

Dzīvnieku aizsardzības likums
Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Lasīt šeit

Veterinārmedicīnas likums Lasīt šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.606
Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 26.§)
Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi Lasīt šeit

Ministru kabineta noteikumi Nr.109
Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 22.§)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 11.punktu un Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punktu Lasīt šeit

Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Lasīt šeit

Menu